comm

krahasuar dy figurave të renditura sipas rresht pas rreshti

kopje
1
0
comm -3

burim | detajet |

kopje
1
0
comm -12 file1 file2

burim | detajet |