chrt

manipuluar në kohë reale atributet e një procesi

kopje
12
0
chrt -p pid

burim | detajet |

kopje
5
0
chrt -p prio pid

burim | detajet |