cat

Fotografi të lidh dhe të shtypura në dalje standarde

kopje
32
1
cat file1 file2 | gzip > foo.gz

detajet |

kopje
21
2
cat myfile.txt | sed 5q

detajet |

kopje
12
0
cat /var/log/apache/access_log | grep 404

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
8
0
cat /etc/passwd | grep root

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
5
0
cat f - g

burim | detajet |

kopje
5
0
cat /var/log/apache/access_log | grep -v google

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
4
1
cat /etc/passwd |cut -d: -f6

detajet |

kopje
4
0
cat urls.txt | xargs wget –c

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
3
0
cat -v file.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
2
0
cat /etc/issue

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
1
0
cat foo.bmp | bmptoppm | pnmtojpeg > foo.jpg

burim | detajet |

kopje
1
0
cat -n example.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
0
0
cat foo.html | w3m -dump -T text/html >foo.txt

burim | detajet |

kopje
0
0
cat foo.html | w3m -T text/html

burim | detajet |

kopje
0
0
cat example.txt example.txt > double.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
0
0
cat my-long-file.txt | more

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
0
0
cat file1 file2 file3 > file4

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
0
0
cat -T myfile.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |