bzip2

një bllok-ndarje kompresor fotografi, e v1.0.4 bzcat - decompresses fotografi të syswrite bzip2recover - rimëkëmbet dhënave nga dosjet bzip2 dëmtuar

kopje
3
0
e2image -r /dev/hda1 - | bzip2 > hda1.e2i.bz2

burim | detajet |

kopje
0
0
bzip2 -dc)

burim | detajet |

kopje
0
0
bzip2 -d)

burim | detajet |