kopje
15
0
xterm -bg red -fg blue top

5 vite, 12 muaj ago mehdi gol 0 |