kopje
15
0
xterm -bg red -fg blue top

6 vite, 6 muaj ago mehdi gol 0 |