kopje
15
0
xterm -bg red -fg blue top

4 vite, 10 muaj ago mehdi gol 0 |