kopje
0
0
xterm -bg black -fg white top

6 vite, 6 muaj ago mehdi gol 0 |