arecord

command-line regjistrues të shëndosha dhe lojtar për shofer ALSA soundcard

kopje
22
0
arecord -d 10 -f cd -t wav -D copy foobar.wav

burim | detajet |

kopje
4
0
arecord -f cd -t wav -max-file-time 3600 --use-strftime %Y/%m/%d/listen-%H-%M-%v.wav

burim | detajet |

kopje
3
0
arecord -t wav -max-file_time 30 mon.wav

burim | detajet |