aa-enforce

vendosur një profil të sigurisë AppArmor për të zbatuar regjimin e ankohen mode.

kopje
0
0
aa-enforce <executable> [<executable> ...]

burim | detajet |