kopje
15
0
xterm -bg red -fg blue top

5 vite, 5 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
5
0
xterm -bg red -fg white top

5 vite, 5 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
0
0
xterm -bg black -fg white top

5 vite, 5 muaj ago mehdi gol 0 |