tabs

vendosur në një terminal tabs

kopje
0
0
tabs 1,+5,+5,+5,+5

burim | detajet |

kopje
0
0
tabs 1 6 11 16 21

burim | detajet |

kopje
0
0
tabs 1,6,11,16,21

burim | detajet |