syslog

dërgoni mesazhe të Logger sistemit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL