sysctl

konfiguroni parametrat kernel në kohën e duhur

kopje
4
0
/sbin/sysctl -p /etc/sysctl.conf

burim | detajet |