sysctl

konfiguroni parametrat kernel në kohën e duhur

kopje
4
0
/sbin/sysctl -p /etc/sysctl.conf

burim | detajet |

kopje
2
0
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"

burim | detajet |

kopje
1
0
/sbin/sysctl -n kernel.hostname

burim | detajet |

kopje
1
0
/sbin/sysctl -a

burim | detajet |