synclient

commandline shërbimeve të pyetjes dhe të modifikojë opsionet Synaptics shofer.

kopje
1
0
synclient EdgeMotionSpeed=0

burim | detajet |

kopje
0
0
synclient -m 100

burim | detajet |