sync

sinkronizuar të dhënat në disk me memorie

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL