swapon

enable / disable pajisjeve dhe fotografi për paging dhe shkëmbejnë

kopje
2
0
swapon -a.

burim | detajet |