sum

checksum dhe numërimin e bllokon në një dosje

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL