sudoers

listën e të cilat përdoruesit mund të bëjë çfarë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL