sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
0
0
sudo -V

burim | detajet |