sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
2
0
sudo -u yaz ls ~yaz

burim | detajet |