sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
3
0
sudo -u www vi ~www/htdocs/index.html

burim | detajet |