sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
3
0
sudo -u jim -g audio vi ~jim/sound.txt

burim | detajet |