sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
24
0
sudo su

burim | detajet |