sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
6
0
sudo shutdown -r +15 "quick reboot"

burim | detajet |