sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
0
0
sudo sh

burim | detajet |