sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
4
0
sudo ls /usr/local/protected

burim | detajet |