sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
0
0
sudo -g adm view /var/log/syslog

burim | detajet |