sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
1
0
sudo cd /usr/local/protected

burim | detajet |