su

ndryshimi ID përdoruesi ose të bëhet me super user

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL