stty

Sistemi i pazbatuar thirrjet

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL