strip

Hedh simboleve nga fotografi objekt.

kopje
5
0
1.<Run "strip --strip-debug foo">

burim | detajet |

kopje
1
0
strip [-F bfdname |--target=bfdname]

burim | detajet |