strcoll

krahasojmë dy vargjet duke përdorur locale aktuale

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL