ssh

OpenSSH SSH klienti (programi largët login)

kopje
4
0
ssh root@10.0.0.1 cat /etc/issue

8 vite, 10 muaj ago john2 0 | detajet |