ssh-keygen

kryesore vërtetimit brez, menaxhimin dhe konvertimit

kopje
9
1
ssh-keygen

6 vite, 12 muaj ago george 4 |

kopje
6
0
ssh-keygen -s /path/to/ca_key -I key_id -h /path/to/host_key.pub

burim | detajet |

kopje
3
0
ssh-keygen -s ca_key -I key_id -n user1,user2 user_key.pub

burim | detajet |

kopje
2
0
"$ ssh-keygen -s ca_key -I key_id -h -n host.domain user_key.pub"

burim | detajet |

kopje
1
0
# ssh-keygen -G moduli-2048.candidates -b 2048

burim | detajet |

kopje
1
0
ssh-keygen -s /path/to/ca_key -I key_id /path/to/user_key.pub

burim | detajet |

kopje
1
0
# ssh-keygen -T moduli-2048 -f moduli-2048.candidates

burim | detajet |