ss

Një tjetër dobi për të hetuar bazat

kopje
0
0
ss -t -a

burim | detajet |

Opcionet: