splice

të dhënat e ngjitur në / nga një tub

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL