splain

prodhojnë paralajmërim fjalëshumë diagnostikimet

kopje
1
0
exec 3>\@AMP@1; perl -w test.pl 2>\@AMP@1 1>\@AMP@3 3>\@AMP@- | splain 1>\@AMP@2 3>\@AMP@-

burim | detajet |

kopje
1
0
splain [-v] [-p] diag.out

burim | detajet |

kopje
0
0
./splain < test.out

burim | detajet |