spkac

SPKAC shtypjen dhe shërbimeve gjenerimin e

kopje
1
0
openssl spkac -key key.pem -challenge hello -out spkac.cnf

burim | detajet |

kopje
0
0
openssl spkac -in spkac.cnf

burim | detajet |

kopje
0
0
openssl spkac -in spkac.cnf -noout -verify

burim | detajet |