sort

linja lloj e dosjeve tekstit

kopje
3
0
ls */* | sort -t / -k 1,1R -k 2,2

detajet |

Opcionet:

  • sort -t, sort --field-separator
    -T, - fushë-ndarës = shtator përdorin Sep vend të jo-bosh të tranzicionit bosh
  • sort -k, sort --key
    -K, - çelësi = POS1 [, POS2] fillojë një çelës në POS1 (origjina 1), të përfundojnë atë në POS2 (fundi i parazgjedhur i linjës)