smime

S / MIME e shërbimeve

kopje
9
-1
openssl smime -encrypt -in plain.txt -camellia128 -out mail.msg cert.pem

burim | detajet |