signal

përmbledhje e sinjaleve

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL