shutdown

të sjellë e sistemit poshtë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL