sha1sum

llogaritur dhe kontrolloni SHA1 mesazh permbledhje

kopje
3
0
sha1sum file.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |