sh

komandën përkthyes (shell)

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL