setxkbmap

vendosur në tastierë duke përdorur Keyboard Extension X

kopje
1
0
setxkbmap us -print | xkbcomp - $DISPLAY

burim | detajet |