setfont

ngarkesës EGA / font ekran VGA konsol

kopje
3
0
setfont drdos8x16

burim | detajet |

kopje
2
0
setfont LatArCyrHeb-19 -m 8859-2

burim | detajet |

kopje
0
0
setfont cybercafe -u cybercafe

burim | detajet |