sendmsg

dërgoni një mesazh në një gropë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL