seekdir

përcaktuar pozicionin e readdir ardhshëm () telefononi në lumë directory.

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL