sed

editor lumë për filtrimin dhe transformimin tekst

kopje
14
0
echo hi | sed 's/\(h\)\(i\)/\2\1/g'

8 vite, 10 muaj ago examplenow 1 | detajet |I always forget the syntax for this one :)

example now - Dhj. 1, 2011, 8:16 a.m.

echo hi | sed 's/\(.\)\(.\)/\2\1/g' echo [a-z0-9][a-z0-9]

mehdi gol - Qershor 1, 2013, 1:23 p.m.