sed

editor lumë për filtrimin dhe transformimin tekst

kopje
94
21
echo this is a test | sed 's/a/my/'

detajet |

kopje
61
13
echo this is not a test | sed -e 's/not //' -e 's/test/another test/'

detajet |

kopje
43
12
sed '/test/ !d' myfile

detajet |

kopje
33
13
echo test12345 | sed 's/\([a-z]*\).*/\1/'

detajet |

kopje
17
6
echo "54321 test" | sed 's/[0-9]*/& &/'

detajet |

kopje
32
7
sed '3a Text to append' myfile

detajet |

kopje
19
4
sed '1,/^$/ d' myfile

detajet |

kopje
21
2
cat myfile.txt | sed 5q

detajet |

kopje
16
3
sed '/test/ d' myfile

detajet |

kopje
14
0
echo hi | sed 's/\(h\)\(i\)/\2\1/g'

8 vite, 9 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
12
1
sed -i "" 's/find/replace/g' views.py

7 vite, 5 muaj ago george 4 |

kopje
9
2
sed '1,3 d' myfile

detajet |

kopje
6
0
echo hi | sed 's/i/sometext&&&&&&&/'

8 vite, 9 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
5
0
sed -i 's/test/NewSTR/g' myfile

8 vite, 9 muaj ago john2 0 | detajet |